20 delmål till 2002

6 december 1999

På förra kongressen antogs Vision 2007, det måldokument som visar vart förbundet och dess medlemmar ska ha kommit på en rad områden till 2007. På vägen dit måste man dock ha delmål. Formuleringen av dessa diskuterades grundligt i de olika utskott, som kongressen formerades i under det inledande skedet.

När de olika formuleringarna jämkats samman antogs så de 20 delmål som ska vara uppnådda till nästa kongress i maj 2002. Både förbundsstyrelsen och kongressen satte dessutom upp som mål, att nästa gång man fastställer delmål ska de vara betydligt färre. Läs målen i sin helhet på Vårdförbundets hemsida: www.vardforbundet.se, klicka vidare till kongressen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida