3 veckor — sen är blodet gammalt

Nya studier ifrågasätter om det är lämpligt att lagra blod så länge som sex veckor. Redan efter tre veckor är de röda blodkropparna sämre på att leverera syre.??

Det är en liten studie från Johns Hopkins universitet i USA som visar att redan efter tre veckor börjar de röda blodkropparna förlora den flexibilitet som krävs för att de ska kunna ta sig in i de minsta kapillärerna och avge syre till vävnaden.

Studien, som presenteras i en rapport i tidningen Anesthesia & Analgesia, visar också att de röda blodkropparna inte återfår sin förlorade förmåga efter transfusion till en patient.

”Vi får allt mer information som tyder på att blodets livslängd kanske inte är sex veckor, som är blodbankernas standard”, säger Steven M Frank, professor i anestesi och intensivvård vid Johns Hopkins.

En större studie har tidigare visat att patienter som genomgick hjärtkirurgi och som fick blod som var lagrat mer än tre veckor hade dubbelt så stor risk att dö jämfört med patienter som fick blod som inte hade varit lagrat mer än tio dagar.

Nästa år väntas två större randomiserade kontrollerade studier bli klara som jämför säkerheten mellan äldre och nyare blod.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida