38:or kan gå tidigare

4 september 2000

Är du född 1938? Arbetar du i landsting eller kommun? Har du uppfyllt villkoren om så kallad period? Då kan du, om du vill, gå i pension vid 63. Men du måste själv ansöka hos arbetsgivaren om att få pension. Det bör göras ungefär sex månader före den tidpunkt då du tänkt dig att gå i pension. Det är bra att göra en
preliminär beräkning av hur stor pensionen blir. Det ska arbetsgivaren hjälpa till med.
    
Övergångsregeln från det gamla pensionsavtalet (PA-KL) gäller förstås också dig som är född 1937, om du inte redan har gått i pension. De som är födda 1939 eller senare får avtalspension enligt det nya avtalet PFA 98. Då är pensionsåldern 65 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida