400 deltog i datautbildning

11 januari 1999

JÖNKÖPING. Ungefär 400 landstingsanställda medlemmar i Vårdförbundet har deltagit i de datacirklar som förbundets lokala avdelning i Jönköpingarrangerat tillsammans med TBV, Tjänstemännens bildningsverksamhet. Utbildningen har varit på två nivåer, för nybörjare och för dem som haft vissa kunskaper. Landstinget har betalat en del av kostnaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida