60 ska fundera över framtiden

10 november 1997

VÄSTERNORRLAND. Hur ska framtidens tandvård och sjukvård se ut? Hur ska bemanningen vara? Det är några av de frågor som ingår i projektet Norrsyn. Totalt 60 personer, 15 representanter för respektive Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, ska under det närmaste året fundera över de frågorna. Landstinget i Västernorrland har uppmanat intresserade anställda att anmäla sig. När landstinget utser de 15 ska det sträva efter att få en lämplig åldersstruktur samt att få en bra fördelning mellan olika tjänstenivåer och yrkesgrupper. Projektledare för Norrsyn blir Britta Unneby, Vårdförbundet SHSTFs nuvarande vice ordförande som lämnar förbundsstyrelsen på kongressen nu i november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida