7. Medellönen för en landstingsanställd sjukssköterska är 16 400 kronor. Tycker ni att sjuksköterskornas lön bör vara högre? Om ja, hur ska deras löner kunna höjas?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Omvårdnadsarbetet generellt bör uppvärderas. Hur höga löner som kan betalas ut är naturligtvis beroende av den ekonomiska utvecklingen i stort. I slutänden är lönerna en fråga för arbetsmarknadens parter.

Vänsterpartiet
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har för låga löner. Ska höjas genom förhandlingar och avtal.

Miljöpartiet
Ja, genom en bättre fördelning av samhällets ekonomiska
resurser.

Centerpartiet
Det ska märkas i lönekuvertet att man har satsat på högre
utbildning eller vidareutbildning. Därför förordar vi ökade löneskillnader mellan olika personalkategorier. Även utvecklingsplanering, individuell lönesättning, kompetensutveckling och olika former av arbetstidslösningar är medel för att öka vårdyrkenas attraktivitet.

Moderaterna
Lönenivåer är i första hand en fråga mellan arbetsmarknadens parter. Erfarenheten, bl a de undersökningar som Vårdförbundet gjort, visar att lönenivåerna kommer att stiga om vi tillåter fler privata alternativ inom hälso- och sjukvården.

Folkpartiet
Genom ökad konkurrens med fler alternativa vårdgivare
kommer större utrymmen för löneökningar att skapas. Större löneutrymmen i den offentliga sektorn bör främst komma
sjuksköterskorna till del.

Kristdemokraterna
Ja, deras ansvar motiverar en högre lön. Det är dock inte
politiska partier som sätter löner utan en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi anser att vår politik kommer att skapa fler jobb och därmed ett större skattunderlag, vilket
leder till möjlighet att öka lönerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida