900 tidskrifter på nätet

Nu har landstingsanställda i hela landet tillgång till drygt 900 tidskrifter online och fyra sökdatabaser. Detta sedan alla landsting och regioner samt Gotlands kommun har anslutit sig till det digitala biblioteket Eira.

Eiraprojektet startade 2001. Målet var att ge högskoleutbildad personal i landstingen tillgång till vetenskapliga tidskrifter och sökdatabaser dygnet runt. Vid årsskiftet anslöt sig de sista landstingen och regionerna till Eira. Samtidigt ökade antalet tillgängliga tidskrifter rejält; från 57 tidskrifter 2001 till dagens drygt 900. De landsting som vill kan också beställa extrapaket.

Skälet till den kraftiga ökningen är att man bytte strategi, från att välja ut enskilda tidskrifter till att beställa förlagspaket, samt att alla landsting och regioner nu är med i Eira.

– Vi var rädda för att det skulle finnas »skräp« bland de nytillkomna tidskrifterna, men det visar sig att även udda titlar används, berättar Anneli Mindemo, sjukhusbibliotekarie i Nyköping och kontaktperson för Eira i Sörmland.

Hon rekommenderar alla landstingsanställda att vända sig till sina sjukhusbibliotek för att få lösenord och instruktioner om hur man söker i Eira.

Landsting, regioner och Gotlands kommun betalar 1:83 per invånare och år för att vara med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida