A-kassan. Ingen rättshjälp vid tvist

Många fackförbund inom TCO och Saco beviljar inte medlemmar rättshjälp i tvister med a-kassan, dit hör Vårdförbundet. Dags att ändra på, anser en drabbad medlem.

29 september 2010

Den biomedicinska analytikern fick själv driva sitt fall, ända till Regeringsrätten. Nyligen kom domen: det var fel att tillfälligt sänka hennes a-kassa, hon hade inte sökt jobb på ett oseriöst sätt. Vårdfokus har tidigare berättat om hennes fall. Svårigheterna med att själv tvingas driva sin sak rättsligt gör att hon nu anser att det är dags att omvärdera frågan om rättshjälp i a-kasseärenden.?

— Jag hade tur som är gift med en jurist. En ensamstående, dubbelarbetande man eller kvinna orkar inte stå emot exempelvis a-kassan när de ger in sjusidiga inlagor med all möjlig svårtillgänglig juridik, konstaterar hon.?Den vanliga hemförsäkringens rättsskydd gäller inte för tvister som har samband med arbetet. Då får man lita till den fackliga rättshjälpen, men när det gäller a-kassan kanske inte heller den möjligheten finns. ??

I dag ger fler förbund än tidigare rättshjälp även för den här typen av tvister. Boskillnaden mellan fack och a-kassor har gjort gränserna tydligare och det fackliga motståndet mot att bevilja rättshjälp i tvister om a-kasseersättning har luckrats upp. Framför allt gäller det på LO-sidan. ?

Men Vårdförbundet har inte ändrat inställning.?

— De tror jag inte har gett oss ett enda uppdrag som rör a-kassan, konstaterar Claes Jansson, enhetschef på fackets egen juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd AB.

Phoebe Åstmark-Elfving, förbundsjurist på Vårdförbundet, bekräftar: Svaret är principiellt nej när det gäller sådant som rör a-kassan. ?

— Vi kan bevilja rättshjälp när det handlar om arbetsskador, och i sjukskrivnings- och/eller sjukersättningsärenden om de kan antas bero på arbetsskada. Det är medlemmarnas pengar det handlar om och de ska användas på bästa möjliga sätt.

Men det är många delar i detta och svåra avvägningar, medger hon.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida