Abort ökar inte risken för bröstcancer

Att abort skulle öka risken för bröstcancer har slagits fast i flera studier. Men enligt en ny avhandling ger även avbrutna graviditeter ett visst skydd mot bröstcancer.

23 januari 2004

Resultatet i den nya avhandlingen skiljer sig från de, oftast amerikanska, studier som genom åren pekat på sambandet mellan abort och ökad risk för bröstcancer.

? I USA har de politiska intressena av att peka på riskerna med abort påverkat forskarna, säger Gunnar Larfors, blivande läkare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.

Men abort är tabubelagt även i vårt samhälle, säger han, och därför är det svårt att genomföra intervjubaserade undersökningar om aborter och vänta sig att kvinnor ska svara ärligt på frågan om de genomgått en abort.

Har studerat journaler

Gunnar Larfors har i stället valt att studera barnmorskornas anteckningar i 4 000 journaler från mödravårdscentraler där gravida kvinnor bland annat svarat på frågor om tidigare aborter. Materialet sträcker sig 30 år tillbaka i tiden och svaren visar att det inte finns något samband mellan abort och ökad risk för bröstcancer.

Ett mer nedslående resultat i avhandlingen gäller hormonet hCG, som förekommer i höga halter under graviditeten, och som man tidigare trott skulle kunna skydda mot bröstcancer. Gunnar Larfors studier visar att även om det har en skyddande effekt på råttor så har det inte det på människor. Det innebär att det kommer att ta längre tid än forskarna tidigare räknat med att hitta det hormon som skyddar mot bröstcancer.

Nästa steg i Gunnar Larfors forskning är att studera om och hur rökning under graviditet påverkar risken för bröstcancer.

Avhandlingens titel: Pregnancy related risk factors for breast cancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida