Aborthearing i Bryssel

4 november 2005

Abort ska vara en rättighet för alla kvinnor i EU anser de arton EU-parlamentariker som i oktober ordnade en hearing i Bryssel.

Men bara ett tiotal av de 732 kollegerna slöt upp. Arrangörerna gav upp tanken på en gemensam abortlagstiftning för hela EU.

– Europa har alltför starka lobbygrupper som arbetar mot rätten till abort. Vi får bearbeta varje enskilt medlemsland för sig i stället. Men vi kommer förstås att fortsätta att motionera i parlamentet, säger Eva-Britt Svensson (v) som var en av de tre svenska värdarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida