Abortköerna försvinner om barnmorskorna får fastställa graviditetslängden?

Det inte är läkarbrist utan en föråldrad lagstiftning som är den främsta anledningen till att köerna till abort är oacceptabelt långa, hävdar Vårdförbundet.

– För oss är det självklart att utgå från individen och hennes behov. Vi hoppas att socialminister Göran Hägglund ska se abortlagstiftningen i ett nytt ljus och agera för att undvika onödigt lidande för Sveriges kvinnor, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Det var Sveriges television som i går uppmärksammade de långa väntetiderna till abort. Väntetider som leder till att kvinnor ofta tvingas göra aborten kirurgiskt i stället för med tabletter.

Men enligt Vårdförbundet är väntetiderna helt onödiga. Om inte lagen stod i vägen skulle barnmorskor självständigt kunna utföra de medicinska aborterna och kvinnorna skulle inte behöva invänta lediga läkartider.

 Utbildning och kompetens ska avgöra

Vårdförbundet hävdar att det på nästan alla andra områden i hälso- och sjukvården är utbildning och kompetens som avgör vem som gör vad. Men enligt abortlagen kräver abortverksamhet läkarkompetens.

Abortlagen kom i en tid då illegala aborter var vanliga och behovet av reglering var stor för att öka säkerheten. Och den formulerades i en tid då det bara fanns kirurgiska aborter.

– Lagen har inte justerats i takt med utvecklingen av tekniker och metoder och barnmorskeprofessionens utveckling under de senaste decennierna, anser Vårdförbundet.

 Barnmorskor utför medicinska aborter redan i dag

Det är enligt lagen från 1975 läkaren som ska fastställa graviditetens längd i samband med abort. I dag sker det genom ett vaginalt ultraljud.

Men allt fler barnmorskor utbildas i ultraljudsteknik och har den kompetens som krävs för att ge kvinnor en trygg och säker abort i ett tidigt skede av graviditeten. Redan idag finns det barnmorskor i Sverige som utför medicinska aborter, men då på formell delegation av en läkare, påpekar Vårdförbundet.

– För Vårdförbundet är det självklart att utgå från individen och dess behov. Att då bortse från tillgänglig kompetens, som dessutom kan tillföra det helhetsperspektiv inom området sexuell och reproduktiv hälsa som barnmorskan har, är inte acceptabelt. Det är en kostnadseffektiv lösning att ge fler barnmorskor utbildning i ultraljudsteknik, hävdar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

 Oönskade graviditeter kan undvikas

Barnmorskan möter kvinnan i många olika skeden av livet, bland annat för preventivmedelsrådgivning. Det innebär att framtida oönskade graviditeter i större utsträckning kan undvikas, påpekar Vårdförbundet. Barnmorskan är den som självständigt följer en graviditet. Hon hittar avvikelser från det normala och vet när annan specialistkompetens måste kopplas in.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida