AD: Kön inte orsak till löneskillnad

Nej, jämställdhetsombudsmannen kunde inte bevisa att löneskillnaderna mellan sjuksköterskan och teknikern beror på kön den här gången heller.

1 oktober 2001

Arbetsdomstolens dom i målet gällande en iva-sjuksköterska och en medicintekniker vid Danderyds sjukhus skiljer sig inte från domen i det så kallade barnmorskemålet. Men den här gången är JämO, Claes Borgström, besviken.

– Domstolen slog redan i barnmorskemålet fast att det går att jämföra två olika arbeten och bedöma dem som likvärdiga. Eftersom jämförelsepersonerna i det här målet är lika gamla och arbetsmarknaden varit gynnsam inte bara för teknikern utan också för iva-sjuksköterskan trodde jag att det skulle gå bra.

Men AD, som även den här gången anser att det rör sig om två likvärdiga arbeten, förklarar sin dom med att »löneskillnaderna har sitt ursprung i sakliga skäl som inte har samband med kön«. Det sakliga skälet heter marknaden och även om den också finns för iva-sjuksköterskan så är den begränsad till landstinget och där är ju löneläget relativt lågt överallt. En moment 22-situation, säger Claes Borgström.

Låga beviskrav
JämOs stora invändning mot domen är att arbetsgivaren inte tillräckligt har behövt bevisa sitt påstående att de måste betala teknikern en högre lön för att inte förlora honom till den privata arbetsmarknaden.

– Arbetsdomstolen har för lågt ställda krav på arbetsgivarens bevisning, anser Claes Borgström, som gärna ser att den här typen av mål i stället avgörs i tingsrätterna vars domar går att överklaga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida