Adoptionsfrågor

8 juni 1998

Författare Anna von Melen
Titel Samtal med vuxna adopterade
191sidor
Förlag Rabén Prisma1998.
Cirkapris 270 kronor
ISBN 91-5183-262-3.

Det finns 38 000 svenskar som är födda i ett land utanför Europa men är adopterade av svenska föräldrar. Anna von Melen, som skrivit boken, är en av dem; hon är född i Korea. Att vara adopterad är i princip det enda som förenar dem som denna bok handlar om. Allt annat kan vara olika. Men vissa saker är ändå centrala för de adopterade, framför allt utseendet – med allt vad det kan innebära av fördomar och rasism – men också funderingarna kring den egna bakgrunden. I boken har Anna von Melen intervjuat 18 personer mellan 21 och 31 år. Den är utgiven i samarbete med NIA, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida