Aktiva chefer har lett till minskad sjukfrånvaro

Genom bland annat snabbare rehabiliteringsutredningar och avtal med ett krishanteringsföretag har Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kunnat minska både korttidsfrånvaron och långtidssjukskrivningarna.

1 november 2006

Minskningen är ett resultat av ett projekt som genomfördes 2005-2006 inom område Sahlgrenska, på initiativ av personalchefen Anne Skånberg. Syftet var i första hand att minska korttidsfrånvaron under de två första veckorna, de veckor när arbetsgivaren betalar ut sjuklönen.

Projektet inleddes med en kartläggning av korttidsfrånvaron. Den visade bland annat att få chefer gjorde någon rehabiliteringsutredning enligt försäkringskassans praxis.

– Vi beslutade då att närmaste chef i fortsättningen skulle göra en utredning vid den fjärde korttidsfrånvaron, berättar Anne Skånberg.

Krav på sjukintyg första dagen

Det beslut som togs innebar också att chefen kunde kräva ett sjukintyg redan från första dagen vid det femte frånvarotillfället; ett krav som dock måste motiveras och föras in i rehabiliteringsutredningen.

Ytterligare ett beslut togs: att teckna ett avtal med ett företag som levererar personsociala tjänster. Avtalet innebar att chefen i samband med rehabiliteringsutredningen kunde ge den enskilde anställde möjlighet att träffa en specialist i upp till fem timmar, till exempel en psykolog eller en jurist.

– Vi såg att bland orsakerna till korttidsfrånvaron fanns frånvaro av vad man kan kalla sociala skäl, till exempel skilsmässa eller nära anhörigs död, säger Anne Skånberg.

Projektet har lett till inte bara minskad korttidsfrånvaro, utan även minskad långtidssjukfrånvaro.

– Vi kan se att sjuklönekostnaderna för oss har minskat med 1,7 miljoner kronor på ett år. Det är förstås viktigt. Men än viktigare är att de anställda känner sig mer sedda i organisationen, bland annat genom en tidig rehabiliteringsutredning och att de erbjuds tidiga åtgärder oavsett om det rör sig om ett arbetsmiljö- eller ett socialt perspektiv, menar Anne Skånberg.

Arbetet fortsätter

Hon säger att område Sahlgrenska kommer att fortsätta att arbeta på det här sättet. Även med personalsociala tjänster.

– Som arbetsgivare har vi egentligen ingen skyldighet att göra det, men jag ser det som en investering eftersom en tidig insats gör att den anställde i högre grad kan vara på jobbet, säger hon.

Projektet på Sahlgrenska kanske också kommer att utvidgas.

– Även om någon beslut ännu inte har fattats, är det troligt att liknande åtgärder kommer att genomföras på övriga delar av Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Anne Skånberg.

Vårdförbundet positivt

Marita Tenggren, Vårdförbundets ordförande på Sahlgrenska, är positiv till projektet.

– Jag har varit det hela tiden. Kartläggningen i början visade att det fanns anställda som hade 18 korttidsfrånvarotillfällen under ett år och då är jag bekymrad över att chefer inte gör något.

Hon säger att möjligheten till specialiststöd – det har nästan enbart rört sig om psykologer – är en viktig del av det hela.

Marita Tenggren är inte upprörd över att att arbetsgivaren kan kräva sjukintyg från första dagen.

– Den möjligheten finns ju sedan gammalt i vårt avtal.

”Första linjens chef ska bedöma”

En sak ansåg Vårdförbundet som mycket viktigt.

– Det som vi tryckte på i början, och där vi då inte var helt eniga med arbetsgivaren, var att bedömningen skulle göras av första linjens chef. Så har det också  blivit mer och mer. Om det här sättet att arbeta ska permanentas på hela sjukhuset kommer vi att kräva att det också då är första linjens chef som bedömer eftersom det är hon som känner den anställda bäst, säger Marita Tenggren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida