Aktivitet hos barn påverkar hjärtrisk

11 oktober 2004

Redan i barndomen har fysisk aktivitet positiv effekt på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, enligt en finsk studie på 150 barn mellan 4 och 7 år som följdes i tre år.

Lek med låg aktivitet hade hos flickor, men inte hos pojkar, samband med högre vikt. Lek med hög aktivitet åtföljdes av lägre totalkolesterol hos flickor men inte hos pojkar.

Bland 5-åriga pojkar hade fysiskt aktiv lek positiv effekt på det systoliska blodtrycket.

Källa: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2004; 14:143-149.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida