Akupunktur mot fetma?

4 maj 1998

Sedan en sjuksköterska framträtt i pressen med sin akupunkturbehandling mot fetma meddelade Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö henne att hon inte får utöva alternativmedicinsk verksamhet samtidigt som hon är legitimerad sjukvårdspersonal.

Den akupunkturbehandling som legitimerad personal får ge ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I ärendet anlitade tillsynsenheten en professor som fann att vissa studier ger stöd för att akupunktur under vissa omständigheter kan vara en användbar metod för viktminskning.  Dokumentationen är dock än så länge otillräcklig och sjuksköterskans behandlingar skedde inte på vetenskaplig grund utan på tankar om energibalansering enligt traditionell kinesisk medicin.

Sjuksköterskan slapp dock vidare påföljd eftersom hon handlat i god tro och dessutom slutade med sin alternativmedicinska verksamhet ”så snart hon fått vetskap om rätta förhållandet”, skriver Socialstyrelsen i Nytt från Socialstyrelsen nummer 10.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida