Akuten fick LO-pris

7 augusti 2000

DALARNA. Akutmottagningen på Falu lasarett har fått LOs pris för bästa IT-tillämpning i arbetslivet 1999. På initiativ av avdelningsföreståndaren Agneta Göransson har en grupp arbetat fram ett nytt system för schemaläggning som gett bättre bemanning under helger och nätter och minskade kostnader för sommarvikarier. Dessutom har fler nya tjänster kunnat tillsättas och motsättningen mellan dag- och nattpersonal minskat. LOs pris består av ett stipendium på 25 000 kronor till internutbildning och delas ut för satsningar på IT där de anställdas behov och erfarenheter tillgodoses.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida