Albins engagemang blev till hela förbundets policy

De som syr kläder som används i vården ska ha vettiga arbetsvillkor. Det är Albin Ydrefelts absoluta åsikt. Med sitt engagemang har han lyckats få hela Vårdförbundet att driva frågan.

3 februari 2006

Albin Ydrefelt vill att Vårdförbundet ska påverka kommuner och landsting så att de vid upphandlingen av de anställdas kläder kräver att tillverkare och leverantörer följer fn:s arbetsorganisation ilo:s konventioner. Bland annat handlar det om förbud mot barnarbete och rätt till kollektiva förhandlingar.

Han skrev därför en motion till Stockholmsavdelningens årsmöte. Mötet sa ja till motionen om att försöka påverka när kläder köps in. Den skickades också vidare som avdelningens egen till Vårdförbundets kongress, förbundets högsta beslutande organ. Där blev det också ja och därmed blev Albin Ydrefelts engagemang en del av förbundets politik.

– För oss var det självklart att stödja motionen. Det är en ren solidaritetshandling och sådana har facket stött i alla tider och ska stödja även i framtiden. Vi vet ju att landstinget är stort som upphandlare och konsument och vi kan inte acceptera att arbetet med att köpa billiga textilier går ut över textilarbetarnas villkor. Att vi i avdelningsstyrelsen sedan gjorde Albin Ydrefelts motion till avdelningens var för att den lättare skulle få stöd även av kongressen, säger Ingrid Frisk.

Hon var då ordförande i Stockholm och är sedan förra året vice ordförande i förbundet.

Dessutom bestämde kongressen att förbundet ska ställa samma krav när det gäller profilprodukterna, de kläder med förbundets logotyp som medlemmarna kan köpa.

I dag är Albin Ydrefelt förstås nöjd med kongressbeslutet.

– Men jag skulle ha blivit mycket förvånad om kongressen hade sagt nej. En facklig organisation ska naturligtvis slåss för att anställda bland annat har en bra arbetsmiljö och en vettig lön, säger han.

Samtidigt är han ändå förvånad.

– När jag började arbeta med projektet hade jag inte en tanke på att jag skulle kunna nå så långt. Men det visar att en engagerad medlem kan få gehör för en fråga som är viktig för henne eller honom, säger han.

Albin Ydrefelt berättar att han fick idén att driva frågan om textilarbetarnas villkor när han under en kurs om internationella frågor lyssnade på ett föredrag av Joel Lindefors, ansvarig för projektet Rena kläder inom lo/tco:s biståndsnämnd.

– Hans berättelse om hur nätverket arbetar för att man bara ska köpa kläder från företag med anställda som arbetar under bra sociala villkor blev en aha-upplevelse för mig. Jag började direkt fundera över var de kläder som vi använder i landstinget i Stockholm tillverkas.

Att tillverkarlandet inte är så lätt att ta reda på visade sig ganska snart. Det framkom också tydligt vid ett medlemsmöte om Rena kläder på Bromma sjukhus när deltagarna i samband med Albin Ydrefelts inledningsanförande tittade på sina arbetskläder.

– Det står ju ingenstans var kläderna är sydda, bara storleken, sa sjuksköterskan på Brommageriatriken Saila Holmberg efter att ha undersökt kollegan Bibi Abedis bussarong.

I kursen på Visingsö ingick att deltagarna skulle skriva en projektplan i ett valfritt ämne. Den projektplan som Albin Ydrefelt skrev tillsammans med distriktssköterskan Iréne Öhman från Skellefteå handlade dels om att försöka påverka alla landsting så att de vid sin upphandling av kläder ska kräva att tillverkare och leverantörer följer ilo-konventionerna, dels att Vårdförbundet ska ställa samma krav för sina profilprodukter. I projektplanen ingick också att få förtroendevalda och medlemmar att förstå hur viktig frågan är och att inspirera dem till att arbeta för textilarbetarnas arbetsvillkor.

Närvarande vid kursen var en representant från lo/tco:s biståndsnämnd som uppmanade Albin Ydrefelt och Iréne Öhman att söka pengar från nämnden. De gjorde det och har fått drygt 50 000 kronor för att bedriva opinionsarbete. Nämnden anser att det här är en viktig fråga och att de två kan hjälpa till i opinionsbildningen för att förbättra villkoren för textilarbetare i framför allt u-länderna.

– Pengarna vi fick har bland annat använts till en monter på Vårdstämman förra året. Jag tycker att det var en lyckad satsning. Vi hade många besökare och bland annat ställde Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund upp i montern ett tag, berättar Albin Ydrefelt.

Både han och Vårdförbundet har på olika sätt drivit frågan. Stockholmsavdelningen har tagit upp kraven i sina kontakter med Stockholms läns landsting, och det har bidragit till den nya policy som nu finns i landstinget (se artikel här intill).

Och Albin Ydrefelt har själv drivit opinion, bland annat på medlemsmöten, till exempel hos sjuksköterskorna vid Brommageriatriken på Bromma sjukhus. Där berättade han om arbetet med Rena kläder och Vårdförbundets inställning. Det var tydligt att tanken var ny för deltagarna.

– Jag har aldrig tänkt på det förut. Däremot har jag, när jag i tidningar läst om alla problem som finns i textilfabriker i till exempel Kina, tittat i de kläder jag köpt privat. På dem finns alltid tillverkarlandet med, sa en av de deltagande sjuksköterskorna, Ulla Boman.

Sjuksköterskan Kyllikki Eriksson började fundera över om hon kan göra något själv.

– Vem har ansvaret för inköpen hos oss? Om man ska påverka är det nog bra att börja här lokalt, sa hon.

Det är också så som Albin Ydrefelt har tänkt. Han menar att man ska driva opinion genom att direkt vända sig till sina chefer och till de företag som säljer kläderna.

– Att jag genom min motion fått stöd av hela Vårdförbundet visar ju att det går att nå resultat. Det gäller att vara engagerad och att få stöd i olika led, säger han.

Albin Ydrefelt är inte bara nöjd med att Vårdförbundet har sagt ja till hans motion, han tycker också att arbetet med Rena kläder gett honom mycket personligen.

– Jag har fått en starkare tro på vad ett fackförbund kan åstadkomma i och med att Vårdförbundet har kunnat fokusera på en fråga som är viktig för mig, säger han.

ILOär FNs arbetsorganisation och bildades 1919 för att samla regeringar, arbetsgivare och fackföreningar för social rättvisa och bättre arbetsförhållanden. De tre parterna deltar i arbetet på lika villkor och överenskommelserna utformas som konventioner och rekommendationer. För att de ska bli giltiga krävs att medlemsländerna godkänner dem, till exempel genom ett riksdagsbeslut. Antalet medlemsstater är i dag 175.

De konventioner som berör kampanjen Rena kläder är:

  • nr 87 och 98 om rätten till organisering och kollektiva förhandlingar
  • nr 29 och 105 om förbud mot tvångs- och slavarbete
  • nr 100 och 111 om förbud mot diskriminering
  • nr 138 och 182 om förbud mot barnarbete.
    www.ilo.org

LO-TCO biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete. Verksamheten finansieras genom anslag från det statliga biståndsorganet Sida, genom EU-bidrag samt pengar från den svenska fackföreningsrörelsen. Budgeten för 2004 var drygt 110 miljoner kronor.

Från biståndsnämnden kan man ladda ner affischer som tagits fram av nätverket Rena kläder, bland annat en med Albin Ydrefelt. Där finns också blanketter om man vill söka pengar till egna utvecklingsprojekt.

LÄSTIPS:

  • Guide för rättvis handel
  • Mänskliga rättigheter i arbetslivet. ILO:s åtta
    kärnkonventioner

Beställ från www.lotcobistand.org

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida