Albuminuri riskfaktor för frisk

7 oktober 2005

Albumin i urinen är en etablerad riskfaktor för hjärtsjukdom och död liksom för njursjukdom hos personer med högt blodtryck och diabetes. En ny forskningsrapport visar nu att låga albuminhalter i urin ökar risken för hjärt-kärlsjukdom även hos personer med normalt blodtryck och utan diabetes. Riskökningen, som visserligen var liten, noterades redan vid halter av albumin som ligger under gränsen för mikroalbuminuri.

Forskarna framhåller att det krävs mer forskning för att bedöma vilken klinisk betydelse deras fynd kan få.

Källa: Circulation 2005; 112: 969-975

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida