Äldre får extra omvårdnad på akuten

På akutmottagningen vid Lunds universitetssjukhus har det inrättats ett speciellt team för äldre multisjuka patienter. En specialistutbildad sjuksköterska går grundligt igenom de äldres hela livssituation och ser till att deras behov tillgodoseds även sedan de lämnat akuten.

30 augusti 2005

Modellen förutsätter ett nära samarbete med patientens hemkommun. Hittills är det bara Eslövs kommun som ingått i samarbetet, men från och med den 1 september utvidgas samarbetet till Lomma, Staffanstorp och Kävlinge.

– Det är ett väldigt tacksamt arbete. För patienterna på akuten blir det ju ett extra besök av någon som har lite mer tid över för dem än vad personalen normalt har på en akutmottagning. Vi börjar omedelbart nysta i deras sociala situation.

Det säger sjuksköterskan Marie-Louise Olofsson. Hon arbetar på en av sjukhusets tre akutsjukvårdsavdelningar, där uppskattningsvis 80 procent av patienterna är gamla och lider av flera olika åkommor.

Gick specialistkurs

Det började med att hon och tre andra sjuksköterskor på akutsjukvårdsavdelningarna anmälde sig till en specialistkurs för vård av äldre. Under utbildningen funderade de på vad de skulle kunna använda sina nya kunskaper till.

En utvärdering av verksamheten visade samtidigt att en av flaskhalsarna inom akutsjukvården var att de äldre ofta stannade längre än vad som var motiverat ur medicinsk synpunkt.

Geriatrisk bedömning

Sedan ett år tillbaka turas därför de fyra sjuksköterskorna om att en vecka i taget vistas på akutmottagningen. När en äldre patient kommer till mottagningen gör sjuksköterskan tillsammans med patienten en geriatrisk bedömning. Samtidigt har hon backup av en läkare som snabbt kan lägga in patienten och minska patientens tid på akutmottagningen.

Om sjuksköterskan bedömer att patienten är i behov av hemtjänst eller annat stöd, tar hon kontakt med biståndshandläggaren i patientens hemkommun.

– Ibland går vårdplaneringen så snabbt att patienten kan åka direkt hem efter besöket på akutmottagningen. Andra gånger har vi kunnat ordna fram en korttidsplats utan att patienten har behövt ta omvägen via en avdelning på sjukhuset, säger Marie-Louise Olofsson.

Direktnummer till akuten

Nästa gång patienten är i akut behov av vård är det inte säkert att hon eller han ens behöver besöka akuten. Istället kan kommunen ringa direkt till Marie-Louise Olofsson eller någon av de andra tre sjuksköterskorna som direkt kan skriva in patienten på någon av akutsjukvårdsavdelningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida