Äldre mamma ökar inte risken för fosterdöd hos andra barnet

Äldre mamma ökar inte risken för fosterdöd hos andra barnet
Att risken för fosterdöd ökar bland äldre förstagångsföderskor är väl känd. Undantaget är andra graviditeten, som inte tycks vara påverkad av mammans ålder.

Hos förstföderskor ökar risken för fosterdöd i takt med åldern. Men för barn nummer två är risken som bortblåst, det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Studien omfattar sammanlagt 1,8 miljoner kvinnor från graviditetsvecka 28 och framåt i det medicinska födelseregistret mellan åren 1990 och 2011.

Den bekräftar resultaten av tidigare forskning. Risken för fosterdöd ökar i takt med åldern hos förstföderskor. Jämfört med kvinnor som är mellan 25 och 29 år ökar risken med 25 procent för kvinnor mellan 30 och 34 år.

Men det mest intressanta fyndet är att det inte finns någon ökad risk för fosterdöd hos barn nummer två med en äldre mamma.

Blodflödet viktig pusselbit

– Vi vet sedan tidigare att mycket är mer gynnsamt för andra barnet. Den andra förlossningen går lättare. Barnet brukar väga mer än sitt äldre syskon, det är någonting som troligen har med blodflödet till barnet att göra, säger Ulla Waldenström, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hon är en av fyra författare till den nya studien som publicerades online den 11 juli i den ansedda tidskriften Obstetrics & Gynecology.

Mer elastiska blodkärl

Den vanligaste förklaringen till varför risken för fosterdöd ökar med åldern är att blodkärlen förkalkas, berättar Ulla Waldenström.

– Men under en graviditet händer mycket i kroppen – blodvolymen ökar och blodkärlen blir mer elastiska. Vi tror att denna positiva effekt av en första fullgången graviditet ligger kvar och gynnar blodtillförseln till det andra barnet.

Men det tycks avta redan för barn nummer tre, då ses på nytt en ökning av risken för fosterdöd.

Effekten avtar

– Det är möjligt att effekten avtar, vi vet inte varför det är så. Det är framför allt andra barnet som gynnas.

Spelar det någon roll hur lång tid det har gått mellan graviditeterna?

– Det är en väldigt bra fråga som jag inte kan besvara. Vi har inte tittat på just det, men sannolikt har det betydelse. Effekten avtar förmodligen med tiden.

Små risker generellt

Ulla Waldenström vill understryka att de åldersrelaterade riskerna fortfarande är väldigt små för den enskilda förstföderskan.

– Den ökning vi kan se utgår från en väldigt låg nivå. Hos en förstföderska mellan 30 och 34 år är det tre barn på tusen som dör i magen, säger hon.

Resultaten är justerade för kända riskfaktorer, exempelvis utbildning, civilstånd, rökning, bmi, tidigare fosterdöd och mammans längd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida