Äldre människor är krångliga

85-åriga Sara bor hemma tillsammans med sin make Erik. Hon har astma och diabetes, hjärtat krånglar, cirkulationen är dålig och hon har bara ledsyn.

1 september 2003

Hittills har Erik tagit hand om Sara. Han är relativt frisk, men har svårt att gå och orkar inte så mycket längre. Sara behöver hjälp med personlig hygien, toalettbestyr, mat och mediciner. Omvårdnadsbehovet ökar snabbt. Det gamla paret erbjuds plats på ett av kommunens äldreboenden. Men Sara och Erik vill bo kvar hemma. Helst vill de att samma person kommer hem och hjälper dem varje dag. Om medicinska problem uppstår vill de att distriktsläkaren ska komma hem och lösa det. De vill inte bollas mellan sjukhuset, primärvården och kommunen.

Organisationen brister och kunskapen om den behandling som ges till gamla är dåligt underbyggd. Det är två slutsatser som dras i rapporten Evidensbaserad äldrevård, som presenterades av SBU i våras. Gamla människor är krångliga att forska på. De har ofta flera sjukdomar och många läkemedel. Det är inte ovanligt med tio eller flera läkemedel och det finns i princip ingen forskning på vad som då händer med effekter, biverkningar och interaktioner. Dessutom är för det mesta många olika vårdgivare inblandade. Den genomgång av behandlingsstudier inom vården av äldre som rapporten bygger på, visar att evidensen är sämst för den vård som ges till dem som får mest behandling – de gamla. Behovet av behandlingsforskning på gamla människor är stort.

Naturligtvis måste äldrevården prioriteras både när det gäller forskningsresurser och personal. Sara och Erik ska kunna vara trygga i att de får den omvårdnad och behandling de behöver.

Under den tid som jag har förberett den här temabilagan har jag pratat med många forskare och yrkesverksamma inom äldrevård; sjuksköterskor i olika funktioner naturligtvis, men också läkare och representanter för andra professioner. Och jag känner mig trots allt inte så orolig. Det pågår väldigt mycket utveckling och forskning. Det engagemang och arbete som satsas för att vården
av våra gamla ska bli så bra som möjligt imponerar. Dock vittnar många forskare om svårigheten att nå ut med kunskapen till alla dem som arbetar i den dagliga omvårdnaden av gamla. Där vill Vårdfacket dra sitt strå till stacken med denna bilaga.

Vi kan bara presentera glimtar av allt som pågår, men vill ge tips på vägar att gå, personer att ta kontakt med och naturligtvis mer läsning. Varsågoda!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida