Äldre och äldre…

5 juni 2012

Medellivslängden i Sverige har sedan mitten av 1700-talet ökat från 33,7 till 79 år för män och från 36,6 till 83 år för kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida