Äldre psykiskt sjuka ett bortglömt område

9 augusti 1999

Psykisk sjukdom och psykiska besvär hos äldre är ett tämligen bortglömt område både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, konstaterar utvärderingen av psykiatrireformen. Cirka tio procent av Sveriges 1,5 miljoner äldre beräknas lida av depressionstillstånd.

Till det kommer 115000 äldre med demens, någon procent med psykotiska tillstånd, åldrande psykospatienter, personer med ångesttillstånd och självmordstankar.

Många tillstånd kan förbli odiagnosticerade. Äldre söker inte hjälp och uppger sällan spontant psykiska besvär. Många av dem far psykiskt illa för att omgivningen inte är tillräckligt observant och tolkar besvären som utslag av åldrande och ingenting att gör något åt. Ofta är de dock högkonsumenter av sjukvård men söker för ospecifika somatiska besvär.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida