Äldreomsorg

4 maj 1998

Författare Sara Bergqvist Månsson:
Titel Anhörig – i glädje och sorg.
110 sidor
Förlag Brevskolan 1998.
Cirkapris 195 kronor
ISBN 91-5744-971-6.

Vi sörjer hela tiden. Pappa finns, men ändå inte. Mamma är änka, men ändå inte. En dotter till en dement man berättar om sina upplevelser av att se pappan bli sjuk och om hur hon kämpat för att han ska få hjälp. Ett av inslagen i den här boken, som är en blandning av enskilda personers upplevelser av att vårda äldre dementa anhöriga, beskrivningar av hur åldrandet yttrar sig samt vilka skyldigheter anhöriga har att ta hand om sjuka anförvanter och vilken hjälp de kan förvänta sig av samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida