Äldreutbildade får uppdatera sin kunskap

8 juni 1998

VÄSTMANLAND. Många äldreutbildade har haft svårt att uppdatera den kunskap de en gång fick i sin utbildning. Landstinget i Västmanland kommer därför att under 1998 starta en 5-poängsutbildning i vetenskaplig metodik och omvårdnadsvetenskap för sjuksköterskor som vill skaffa sig mer kunskap. På åtminstone en del kliniker får sjuksköterskorna ersättning i form av fyllnadstid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida