Äldrevård

Äldrevård

Mellan äldreomsorg och psykiatri. Om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Susanne Rolfner Suvanto.?Gothia 2012, www.gothiaforlag.se, ISBN 978-91-7205-789-0

5 juni 2012

69-årige Jens förlorade sin livskamrat för ett år sedan. Nu fungerar inget för honom längre, han missar hyresinbetalningar och bokade läkartider. Så småningom konstateras att Jens har odiagnostiserad adhd, och när hans fru inte längre står för struktur och stabilitet leder det till kaos. Men med rätt boendestöd får han rätsida på tillvaron igen. Jens är en av många äldre som lider av psykisk ohälsa, i hans fall ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Denna grupp hamnar lätt mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, och får inte sina behov tillgodosedda.

Den här lättillgängliga boken av sjuksköterskan Susanne Rolf­ner Suvanto vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Den tar upp olika aspekter av psykisk ohälsa hos äldre och innehåller avsnitt som ”Jag orkar inte leva — om självmordstankar och –handlingar” och ”Hjälp­medel förebygger kaos”. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida