Äldrevård

10 februari 1997

Författare Helene Wallskär
Titel Ett stöd betyder så mycket
80 sidor
Förlag Verbum 1996.              
Cirkapris 136 kronor
ISBN 91-5262-299-1

Var tjugonde person över 65 år är dement, var femte av dem som fyllt 80. Dessa människor behöver mycket stöd. Den här boken vänder sig i första hand till anhöriga och dem som genom någon organisation tänkt sig att vara kontaktpersoner till dementa. Den innehåller värdefulla upplysningar om sjukdomens natur och om vilka stödmöjligheter som finns från samhället och patient-organisationer. Innehållet bygger till stor del på forskningsresultat från Äldrecentrum i Stockholms län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida