Äldrevård

Annika Kragh (red)Äldres läkemedelsbehandling - orsaker och risker vid multimedicineringStudentlitteratur 2005 isbn 91-44-03906-9

3 mars 2006

I vården av äldre är ofta olika specialistläkare inblandade. Kommunikationen dem emellan måste fungera. Att informationen når fram till den sjuksköterska som har hand om patientens läkemedelshantering är av största vikt. I patientfall visas hur problematisk medicinering med många olika läkemedel kan vara. Med kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsterapi, framtagna 2003, finns nu bättre möjligheter att jämföra resultat och trender i förskrivningen. Det gäller bara att de ansvariga följer upp och åtgärdar eventuella problem. Boken ger ökad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och lämpar sig för alla inblandade, såväl läkare som sjuksköterskor och apotekare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida