Äldrevård

6 mars 2000

Författare Gunilla Grönquist
Titel Äldrepsykiatrisk omvårdnad
184 sidor.
Förlag Bonnier utbildning 1999
Cirkapris 242 kronor
ISBN 91-622-2898-6

Förändringar som följer med åldrandet, som förlust av nära anhöriga, försämrad kroppslig hälsa och åldersförändringar i hjärnan, gör gamla mer sårbara för psykiska störningar. För den som tidigare i livet haft sådana störningar kan åldersförändringarna innebära ytterligare påfrestningar och stort behov av stöd. Omvårdnaden av de äldre med psykiska funktionshinder måste anpassas till individernas förutsättningar och behov. Centrala områden är boende, socialt nätverk och kroppslig och mental hälsa.

Författaren Gunilla Grönquist är psykiatrisjuksköterska och arbetar med fortbildning och handledning inom äldrepsykiatrin i Stockholm. Hon inleder sin bok med frågan om vad som är friskt och sjukt och menar att svaret både beror på vilka normer som råder i samhället och den enskildes människosyn. Författaren redogör för psykiatrireformen från 1995, begreppet psykisk störning och de lagar som gäller för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hon redogör också för olika psykiska sjukdomstillstånd och diskuterar bemötandet i omvårdnaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida