Äldrevård

7 augusti 2000

Författare Kerstin Gynnerstedt
och Mai-Brith Schartau
Titel Reminiscensmetoden – tillämpad
i äldrevården
110 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000.
Cirkapris 240 kronor
ISBN 91-44-00699-3

Reminiscens betyder svag eller ofullständig minnesbild. Reminiscensmetoden som beskrivs i boken innebär att man i en liten grupp återberättar minnen från gamla tider i en öppen och tillåtande atmosfär. Det är ett sätt som vårdpersonal i äldre- och demensvården kan arbeta på för att höja livskvaliten hos personer med demens. Modellen är utvecklad i USA och England och än så länge lite använd i Sverige. Boken bygger på erfarenheterna från ett EU-projekt om reminiscensarbete.

 

 

Telefonnummer till förlagen
Carlssons 08-411 23 49
ICA bokförlag 021-19 40 00
Natur och Kultur 08-453 86 00
Studentlitteratur 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida