Äldrevård

Ulla Gurner och Mats ThorslundDirigent saknas i vård och omsorg för äldre.192 sidor. Natur och Kultur 2003. www.nok.seisbn 91-27-07397-1

12 januari 2004

En ensamboende 86-årig kvinna, nyligen hjärtopererad och mycket skröplig, längtar efter mat som går att äta och hjälp för sina svåra smärtor. Allt starkare smärtstillande mediciner utskrivna av en läkare hon aldrig träffat och bristfälligt organiserad hjälp från hemtjänsten gör att hon snart är tillbaka på sjukhusets akutmottagning i dåligt skick. Exemplet är hämtat från den forskning om hur det ser ut i dag för de multisjuka, som denna bok bygger på.

Utgångspunkten är att individens behov ska styra insatserna och de ska bidra till individens trygghet. För att det ska bli så föreslår författarna bland annat att »äldreteam« med ansvar för multisjuka äldre inom ett geografiskt område inrättas. Dessutom behövs en dirigent som kan samordna planeringen för att få till stånd ett gott omhändertagande för denna mycket vård- och omsorgsbehövande grupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida