Äldrevård

Äldrevård

Geriatrisk nutrition. Gerd Faxén Irving, Brita Karlström & Elisabet Rothenberg. Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05211-3??

27 oktober 2010

Boken bygger på Mat och kostbehandling för äldre — problem och möjligheter som gavs ut förs­ta gången 1998 och omarbeta­des 2001. Många kapitel är omarbetade och en del är helt nya. Författarna, som är legitimerade dietister, tar bland mycket annat upp ämnen som energi- och proteinrik kost och nutrition efter stroke eller vid besvär från mag-tarmkanalen. ?

Syftet med nutritions-behandling av äldre är att skapa optimal livskvalitet och förebygga ohälsa. Detta är extra viktigt när den gamla kanske lider av nedsatt organfunktion på ett eller annat sätt. God geriatrisk vård innebär även att ge god munvård så att den sjuka kan tillgodogöra sig den näring som ges.?

Boken är föredömligt uppdelad och enkel att hitta i, precis som en bra handbok ska vara. Ett minus dock för dess ringpärmsformat, där sidorna tenderar att hoppa ur. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida