Alkoholism

7 september 1998

Författare Staffan Myrbäck
Titel Den vingklippta familjen – berättelser om alkoholistfamiljen
171 sidor
Förlag Sober förlag 1998.
Cirkapris 197 kronor
ISBN 91-7296-384-0

Alkoholens offer är förstås alkoholisten – men i kanske ännu större grad hans/hennes familj. Det är inte bara fysisk och psykisk misshandel det handlar om, värre kan ibland skuldkänslor och orimligt ansvarstagande för den supande föräldern/maken vara. Några berättelser av dessa familjemedlemmar är den bärande delen i den här boken. De är inramade av några interiörer från Anonyma alkoholisters behandlingsmöten, samt ett referat av en doktorsavhandling om barn till alkoholiserade fäder och några reflektioner över vad det är som gör att en person blir alkoholist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida