Alkoholmissbruk

20 maj 1997

Författare Jonas Åberg.
Titel Alkohol som medicin – hur man hittar ett bättre alternativ
124 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1996.                    
Cirkapris 290 kronor
ISBN 91-7205-067-5

Hög konsumtion av alkohol är starkt miljörelaterad. Om något ändras för personen i den fysiska eller sociala miljön justeras alkoholmönstret mycket snabbt, säger alkoholläkaren Jonas Åberg. För rehabiliteringen av den som missbrukar alkohol förespråkar han en så kallad resursmobiliseringsmodell. Den innebär att varje enskild rehabilitering läggs upp individuellt. Resursmobiliseringsmodellen betonar hur viktigt det är att patienten får hjälp att bli ”självgående” och ta ansvar för sin egen livsplanering och rehabiliteringsprocess. Ett samtidigt agerande på flera fronter behövs oftast. Patienten kan behöva hjälp av socialtjänsten att få en bostad, det nära sociala nätverket kan stödja livsviljan och på arbetsplatsen kan chefen se över arbetsuppgifterna så att personen föredrar arbetet framför sjukskrivning och alkohol.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida