Alkoholprevention på akuten

6 januari 2006

Var tredje man som under ett och ett halvt år kom till akuten vid Motala lasarett efter ett olycksfall var riskdrickare. Det visar Cecilia Nordqvist vid Linköpings universitet i sin avhandling Alcohol screening and simple advice in emergency care – staff attitudes and injured patients’ drinking pattern.

Hon ville undersöka rådgivning på akutmottagning som förebyggande åtgärd mot riskfyllt drickande. Innan studien startade var personalen tveksam, men efter försöksperioden var de över lag positiva till alkoholförebyggande arbete på akuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida