Alkoholproblem

8 januari 2001

Författare Mats Berglund med flera
Titel Behandling av alkoholproblem – en kunskapsöversikt.
272 sidor
Förlag Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) och Liber 2000.
Cirkapris 306 kronor
ISBN 91-47-04939-1.

Detta är en uppdaterad och utökad version av en bok med samma titel som kom ut 1994. Här har svenska alkoholforskare gjort en genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur om resultat av olika arbetssätt och behandlingsmetoder inom alkoholistvården. En stor del av studierna är utländska beroende på att det finns så få svenska studier. Genomgången visar att »matchning« ger goda resultat. Det innebär att man väljer en metod och uppläggning av behandlingen som tar hänsyn till personliga egenskaper hos klienten och inte bara utgår från svårighetsgraden av problemen. Hittills har dock denna behandlingsmetod inte använts så mycket i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida