Alkoholskador allt vanligare

Äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att bli beroende ökar kraftigt i antal — en utveckling som vården inte riktigt har hängt med på.

NY RAPPORT ”Under mina 20 år som distriktssköterska såg jag tidigare aldrig alkohol i de äldres hem. I dag är det mer regel än undantag”, säger Susanne Hellström på Cefam, Centrum för allmänmedicin, som utbildar distriktssköterskor i motiverande samtal.

Socialstyrelsens senaste lägesrapport inom vård och omsorg visar att allt fler äldre riskerar att bli beroende. Andelen patienter i åldrarna 60–79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har under perioden 2000 till 2010 ökat med 45 procent för både män och kvinnor. Allt fler äldre dör med en diagnos som kan relateras till alkohol.

I de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, som Socialstyrelsen kom med förra året, utgör riskbruk av alkohol en viktig del. Cefam arbetar just nu med att nå ut med dem. De vill få landstingen att sätta i gång utbildningar om levnadsvanor för vårdpersonal. Motiverande samtal är en evidensbaserad metod som Cefam arbetar med att lära ut.

— Ett utmärkt verktyg för sjuksköterskor att använda i sam­tal med äldre, anser ­Susanne Hellström.

Är problemen allvarligare än så är det viktigt att det finns en samverkansplan som gör klart vilka resurser som kan sättas in, som beroende-mottagning, psykiatri, socialtjänst och läkare.

Äldre får en högre alkoholkoncentration i blodet än yngre vid samma mängd alkohol. De blir alltså mer påverkade vid samma dos alkohol och funktionsförmågan är också mer nedsatt vid samma alkoholkoncentration.?

— Kombinationen läkemedel och alkohol kan vara förödande, säger Susanne Hellström, som är övertygad om att många fallskador i hemmet är kopplade till alkohol.

Det finns väldigt lite svensk forskning kring det sambandet, medan den amerikanska modellen för omvårdnadsdiagnoser, Nanda, har med alkoholanvändning som en riskfaktor vid fall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida