Alla deltidsanställda erbjuds heltid

Alla deltidsanställda i Västerbottens läns landsting har fått löfte om heltidstjänster under den kommande mandatperioden.

7 september 1998

Arbetstiden är ett stort problem i Västerbotten. Många arbetar deltid trots att de skulle vilja arbeta mer. Orsaken är brist på heltidstjänster.

Nu har landstingsrådet Jan Andersson (s) vid en landstings- och kommunkonferens i Lycksele i mitten på augusti lovat att alla som arbetar deltid – enligt hans beräkningar cirka 2 000 personer – ska erbjudas heltid under den kommande mandatperioden. Kostnaden för landstinget beräknas till 20-30 miljoner kronor per år, men kan bli lägre genom minskade kostnader för vikarier och fyllnadstid.

Orsaken till förslaget är att socialdemokraterna vill säkra behovet av personal under de kommande åren. Just bristen på heltidstjänster, och därmed svårigheten att försörja sig på sitt yrke, bedöms som en stor rekryteringsnackdel.

– Vi har länge arbetat för fler heltidstjänster och tycker förstås att förslaget är bra, säger Vårdförbundets avdelningsordförande i Västerbotten, Anita Kristiansson.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida