Alla operationer stoppade i Malmö

Sjukhusledningen på universitetssjukhuset Mas i Malmö har på grund av överbeläggningar beslutat att skjuta på alla operationer som var inplanerade till i dag och på måndag och som kräver en vårdplats. Vårdförbundet välkomnar beslutet men är kritiskt till hur frågan om överbeläggningar hittills skötts av ledningen.

I normala fall brukar sjukhuset ha utrymme för cirka 20 överbeläggningar, men under veckan har betydligt fler patienter än så tvingats ligga i utrymmen som normalt inte är avsedda för vård.

I onsdags tvingades hela 39 patienter ligga på läkarexpeditioner, i sköljrum, som femte person på fyrasalar och på andra på ställen där det saknas ringledningar, syrgas och annan utrustning som behövs för att bedriva en vettig sjukvård.

I dag på förmiddagen var siffran nere i 19 överbeläggningar.

Äldre som drabbas

– Vi vet ännu inte vad det ökade trycket beror på. Men det verkar vara den vanliga översjukligheten som vi brukar se varje vår när det finns mycket virus i omlopp. Det är äldre människor som får en virusinfektion ovanpå en kronisk sjukdom och som då behöver en vårdplats, säger Sylvia Resch. Hon sitter i sjukhusledningen och ansvarar för området akutsjukvård.

De patienter som drabbas av operationsstoppet är högprioriterade fall som skulle ha opererats för cancer, hjärt-kärlsjukdomar eller handskador. Patienter som inte kräver högspecialiserad vård opereras sedan tidigare på andra sjukhus runt om i regionen eller polikliniskt.

– Förr, när vi opererade även dessa patienter på Mas, fanns ett dragspel som innebar att vi kunde planera att göra mindre av de här operationerna på våren och ha mera plats till akuta fall. Det kan vi inte numera, säger Sylvia Resch.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundet välkomnar det tillfälliga operationsstoppet, men är kritiskt till hur sjukhusledningen mött det ökade inläggningsbehovet under veckan. När trycket var som störst beslutade arbetsgivaren ensidigt att tillåta överbeläggningar på alla avdelningar, utöver de extra platser som redan finns för överbeläggningar.

I det läget avrådde Vårdförbundet sina medlemmar från att ta emot fler patienter än vad det finns plats för.

– Medlemmarna måste kunna bedriva en god och säker vård. När de inte längre kan ta sitt yrkesansvar måste de sätta en tydlig gräns, säger Janet Parmvi, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Men kan man verkligen säga nej till akut sjuka människor?

– Det är klart att man kan. Att patienterna skulle hamna på gatan är bara dumheter. Är det fullt på ett sjukhus, finns det alltid möjlighet att dirigera om ambulanserna till något annat sjukhus i regionen, säger hon.

Pressad personal

Att personalen känner sig ytterst pressad vittnar Susi Nilsson, Vårdförbundets huvudskyddsombud på sjukhuset, om.

– Egentligen har den här situationen pågått under en längre tid. Medlemmar har ringt och berättat om hur de inte längre kan fatta rationella beslut. När de lämnar arbetet tar de det med sig hem, medan tankarna snurrar kring vad de har och inte har gjort och vad de kan ha gjort för fel. De ringer och kollar och känner sig aldrig lediga från sitt arbete. Risken för misstag är jättehög, säger hon.

Vårdförbundet är också kritiskt till arbetsgivarens beslut om att tillåta överbeläggningar utan att först samtala med huvudskyddsombuden och försöka finna en lösning i samförstånd. Först i går kväll vid halvfemtiden fick de på egen begäran träffa sjukhuschefen, som då berättade om operationsstoppet.

– Vi ska egentligen inte behöva säga nej till några patienter. Men det kräver att arbetet organiseras om. Malmö stad har 20 patienter inneliggande som är medicinskt färdigbehandlade. Vi har en avdelning där utrustning och allt finns men där det inte finns personal. Kanske skulle personal på sjukhusen runt om oss som har en lugnare situation kunna arbeta extra hos oss, säger Susi Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida