Alla tjänar på videokonferens

Videokonferenser blev lösningen då Vännäs kommun och Västerbottens läns landsting ville få den samordnade vårdplaneringen vid utskrivning från sjukhus att fungera bättre.

I dag återupptogs den nationella konferensen om patientsäkerhet i Folkets Hus i Stockholm. Konferensen skulle ha genomförts i september förra året, men avbröts på morgonen den andra dagen efter utrikesminster Anna Lindhs död.

Lagen kräver samordnad vårdplanering för personer som efter en sjukhusvistelse behöver hjälp med medicinsk vård, omvårdnad, sociala eller rehabiliterande insatser. På konferensen berättade projektledaren Anita Helgesson att eftersom avståndet mellan Vännäs och Umeå är nära fyra mil blir vårdplaneringen tidskrävande.

Ofta behöver sjukhuset ordna ett möte med kort varsel vilket leder till att få berörda hinner medverka.

För att få vårdplaneringarna mindre tidskrävande, så att fler yrkeskategorier skulle kunna vara med och kvaliteten därigenom öka, startades ett försök i Vännäs med vårdplanering genom videokonferenser.

År 2000 inledde pilotprojektet och nu är videokonferenserna en del av den reguljära verksamheten.

Mindre efterarbete

? Vårdplaneringarna har blivit bättre, de tar mindre tid, och de anhöriga kan delta och på så vis påverka innehållet i vårdplanen. Alla berörda har varit förberedda och haft kontakt inför konferensen. De har därför kunnat fokusera på mötet och se patienten, förklarade Anita Helgesson.

? Vi har fått med fler personer med förstahandsinformation. De inblandade möts i dialoger, kommunicerar med ljud och bild och lär känna varandra, och vi behöver inte lägga ner så mycket tid som förr på efterarbete. Dessutom har vi fått en ömsesidig respekt för varandras del i vårdkedjan.

Samverkansprojekt inom EU

Videokonferensprojektet var en del av en samverkansprocess mellan Vännäs kommun och Västerbottens läns landsting som heter Närmre. Det syftar till att utveckla kunskap, vård, omsorg och service ur ett brett brukarperspektiv. Närmre deltar nu i REMEDY, ett samverkansprojekt inom EU med Finland och Skottland som ska ta fram en europeisk standard för utbildning och träning av vårdpersonal i telemedicin.

Sveriges uppgift är att utveckla systematiska metoder för kommunikation och informationsöverföring, och att belysa etik, bemötande och förhållningssätt när man använder telemedicin i vårdarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida