Alla vill vårdsatsa – så ser du olikheterna

Alla vill vårdsatsa – så ser du olikheterna
Foto: Istockphoto

9 september. Att det behövs satsningar i vården är alla partier överens om. Det är också en av toppfrågorna för många väljare. Hur satsningarna ska betalas har partierna däremot vitt skilda åsikter om.

4 september 2018

Vårdfokus har frågat de åtta riksdagspartierna om hur de ser på några av Vårdförbundets hjärtefrågor som bemanning, lön och karriärutveckling, du kan läsa om det på sidorna 24–27. Av svaren framgår att vårdpersonalens villkor och arbetsmiljö engagerar politikerna i alla läger. Alla vill skjuta till mer pengar till kommuner och landsting — bland annat för att höja sjuksköterske­lönerna.?

Vårdförbundets medlemmar kan dock knappast räkna med en statligt beslutad lönesatsning i stil med lärarlyftet. Det är bara Liberalerna och Sverigedemokraterna som ställer sig bakom det kravet, två partier som inte utgör någon majoritet i riksdagen. Liberalerna har också sagt att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Övriga partier säger nej, några dock med brasklappen att man ”i nuläget” inte har något sådant förslag.??

Frågan om specialistutbildning med full lön möter ett positivt gensvar, men någon majoritet för att göra den nationellt reglerad, som för läkarna, verkar inte finnas i nuläget.

?De nuvarande regeringspartierna, Social­demokraterna och Miljöpartiet, nämner uttryckligen Vårdförbundets modell akademiskt specialis­ttjänstgöring, AST, som en tänkbar modell. Det verkar finnas ett brett stöd för betald vidareutbildning. Centerpartiet vill exempelvis införa ett ”nationellt sjuksköterskelyft” för att locka fler till yrket. Det innehåller bland annat betald vidareutbildning och en examenspremie på 60?000 kronor efter fem år i yrket.

??De av Vårdfokus frågor där svaren skiljer sig mest åt mellan de traditionella blocken, de rödgröna och borgerliga Alliansen, handlar om hur vårdsatsningar ska finansieras och om vinst­möjligheterna för privata vårdgivare. Svaren om finansiering redovisas av utrymmesskäl inte i sin helhet i Vårdfokus enkät, men kan samman­fattas så här:?

Vänsterpartiet slår fast att ”enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård”. Socialdemokraterna betonar att överskottet i statens finanser ska prioriteras till vårdsatsningar och inte till skatte­sänkningar. ?

Moderaterna vill sänka skatten och menar att det leder till fler jobb och därmed ökade skatteintäkter att fördela. Centerpartiet och Liberalerna betonar båda att det handlar om en omfördelning av de resurser som redan finns. ?

Sverigedemokraterna vill ta pengar från migrations- och arbetsmarknadskostnaderna för att satsa mer på vården.?

Kristdemokraterna menar att pengar bara är halva svaret. Partiet efterlyser strukturella reformer, bland annat att staten övertar huvudansvaret för sjukvården. Det skulle innebära att resurserna används effektivare och säkra en god, effektiv och jämlik vård, enligt partiet.??

När det gäller de privata vårdföretagen vill partierna i borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna inte att deras möjligheter att gå med vinst ska begränsas. De rödgröna partierna vill ha någon form av vinstbegränsning, men vill gå olika långt. Miljöpartiet vill att ideella välfärds­företag ska slippa vinstbegränsningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida