Allergi

8 december 1997

Författare Nils E Eriksson
Titel Allergipraktika
130 sidor
Förlag Tika läkemedel AB 1997.
Cirkapris 188 kronor
ISBN 91-86056-39-5

Primärvården möter dagligen patienter med allergisjukdomar. Det är luftvägsallergier, kliande hudsjukdomar, födoämnes- och läkemedelsallergier. I denna allergipraktika ges kortfattade råd till läkare och sjuksköterskor, ofta i form av tabeller, diagram och figurer, över hur man bör handlägga diagnostik och behandling av dessa patienter. Principer för olika allergitest redovisas, liksom hur testresultat bör tolkas i relation till anamnesuppgifter. Vikten av grundlig anamnes betonas. En lista över födoämnen som ofta är orsak till allergi ges översatt till en hel rad språk. Ett kapitel behandlar anafylaktiska reaktioner.
Tanken är att man i boken snabbt ska kunna kontrollera olika data om allergier – en hjälp i det dagliga arbetet på mottagningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida