Alliansen i Stockholm nobbar utfrågning om vårdpolitiken

På torsdag bjuder Vårdförbundets avdelning Stockholm och det politiskt obundna nätverket Gemensam Välfärd in till en diskussion om sjukvårdens utveckling i länet med partierna i landstinget. De röd-gröna ställer upp men allianspartierna har avböjt.

De röd-gröna tackade genast ja när Vårdförbundets avdelning Stockholm och det politiskt obundna nätverket Gemensam Välfärd i Stockholm i början av året skickade sin inbjudan till utfrågningen men allianspartierna tackade så småningom nej. Trots upprepade förfrågningar, bland annat från TCO-rådet i Stockholm, avböjer allianspartierna att medverka.

– Det är jättetråkigt att de inte ställer upp. Det vore ett bra tillfälle att träffa oss i vården och medborgarna och tala om vad de vill i framtiden, säger Ulla Althin, ordförande för Vårdförbundet avdelning Stockholm.

Viktig valfråga

I ett gemensamt uttalande konstaterar Vårdförbundet och nätverket att vården är en viktig valfråga som angår alla. De frågor man skulle vilja diskutera är till exempel:
• Hur ska en god vård på lika villkor som ger företräde till dem med de största behoven garanteras?
• Finns det problem med att skattefinansierad sjukvård bedrivs i vinstintresse?
• Bör vårdens kvalitet bedömas efter tillgänglighet eller uppnådda resultat?
• Vilka ska ta ansvar för det förebyggande hälsoarbetet?

I sitt svar på inbjudan skriver förste landstingsrådssekreterare Carl Rydingstam (M) att allianspartierna ”dessvärre är övertygade om att den beramade debatten den 25 mars inte har förutsättningar att vara givande, varken för TCO:s medlemmar eller det politiska samtalet.”

”Kom till fullmäktige”

Carl Rydingstam avslutar sitt brev med att försäkra att allianspartierna har den största respekt för TCO och dess medlemmar och intresset för alliansens sjukvårdspolitik. Han påpekar att det ett valår finns många tillfällen att ta del av den debatt som förs, dels i de olika mediala eller offentliga sammanhang, dels i landstingsfullmäktige en gång i månaden.

– Det är klart att vi kan uppmana våra medlemmar att gå på fullmäktigemöten, säger Ulla Althin och tittar efter när nästa fullmäktige hålls. Då blir det trångt i landstingshuset den trettonde april. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida