Allt färre har tillgång till fast läkarkontakt

2 september 2002

Den andel av befolkningen som har fast läkarkontakt har minskat från 50 till drygt 40 procent från 1995 till 2002, konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av den nationella handlingsplanen. Detta trots att landstingen sedan 1994 är skyldiga enligt hälso- och sjukvårdslagen att organisera primärvården så att alla som bor inom landstinget får tillgång till en fast läkarkontakt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida