Barncancer

Allt fler barn överlever cancer

Allt fler barn överlever cancer
Allt fler barn överlever cancer, men sena komplikationer är fortfarande vanliga. Arkivbild: Getty Images

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer ökat från 80 till 85 procent i Sverige, visar nya siffror från Barncancerfonden. Det är den största enskilda ökningen sedan början av 1990-talet.

Orsakerna till den positiva utvecklingen är flera och skiftar mellan olika cancertyper. Men en generell förklaring som lyfts fram av Barncancerfonden är att de behandlingsprotokoll eller vårdprogram som läkarna utgår från under behandlingen av olika barncancersjukdomar förbättrats tack vare forskningen.

Mäts i femårsperioder

Överlevnaden i barncancer mäts i femårsperioder. Allra störst förändring har skett för cancerformen AML, akut myeloisk leukemi. I snitt överlever nu 78 procent av de barn som drabbas, jämfört med 63 procent under den förra femårsperioden.

Den vanligaste barncancerdiagnosen i Sverige är akut lymfatisk leukemi, ALL. I snitt överlever i dag 94 procent, jämfört med 89 procent under den senaste femårsperioden.

Prognoserna varierar kraftigt mellan olika diagnoser. Vissa cancerformer är fortfarande obotliga och barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.  Även om cirka 85 procent av barnen i dag överlever drabbas fortfarande sju av tio av sena komplikationer.

Vill utrota barncancer

Barncancerfondens vision är att via forskningen utrota barncancer.

– Vi befinner oss mitt i en medicinsk revolution. På bara några år har forskningen tagit enorma kliv. I dag har vi fått större insikt om vad som driver cancerceller och hur vi aktiverar kroppens eget immunförsvar för att slåss mot cancern. Vi har så otroligt mycket mer kunskap och står nu i ett skede där kunskap kan börja omvandlas till behandlingar. Det känns väldigt hoppfullt, säger Barnancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant i ett pressmeddelande från organisationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida