Allt fler landsting varnar för neddragningar

Lågkonjunkturen börjar nu på allvar slå mot landstingens ekonomi. Indragningar av personal har aviserats på flera håll i landet.

30 oktober 2008

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings senaste prognos över ekonomin kommer 10 av landets 21 landsting och regioner att gå med underskott i år.

Värst drabbat är landstinget i Sörmland, med ett minus på 236 miljoner kronor. Norrbotten, Västerbotten, Östergötland, Kronoberg och Västernorrland är andra landsting som går med underskott. De stora landstingen och regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, visar däremot resultat som är bättre än väntat.

I Sörmland har den politiska majoriteten i landstinget aviserat att 450 tjänster ska bort fram till 2011.

– Vad det kommer att innebära för våra medlemsgrupper går ännu inte att säga, kommenterar Margot Bergman, ordförande för Vårdförbundets avdelning i länet.

I Norrbotten spås ett minus på 202 miljoner kronor. Landstinget har meddelat att hundra tjänster ska bort före årsskiftet.

Med tanke på alla vakanser i Norrbottens sjukvård tror Vårdförbundets lokala ordförande, Katarina Johansson, inte att neddragningarna kommer att drabba Vårdförbundets medlemmar särskilt hårt.

– Det som är mest bekymmersamt just nu är att arbetsgivaren tar till paniklösningar. Flera verksamhetschefer har ensidigt meddelat att flextidsavtalet ska sägas upp, att personalen inte får åka på redan beslutade kurser och att helgtjänstgöringen ska bli tätare, säger hon.

Att ett landstings ekonomi är i balans är dock ingen garanti för att sjukvårdens finanser är det. Enligt den senaste prognosen kommer Region Skåne att gå plus med 568 miljoner kronor i år. Ändå har chefen för Universitetssjukhuset i Lund gjort klart att 110 tjänster ska bort i höst, sedan det har visat sig att sjukhusets budget kraftigt har överskridits. Uppsala läns landsting väntas gå plus med 153 miljoner kronor i år. Men för att säkra en ekonomi i balans de närmaste åren meddelade landstingsledningen nyligen att 200 tjänster måste bort.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida