Allt fler tar högskoleexamen

10 januari 2005

Det blir allt fler som tar en högskoleexamen, berättar Högskoleverket. Antalet examina ökade med 4 000 till
52 300 mellan läsåren 2002/03 och 2003/04, det vill säga med 7 procent. På tio år är ökningen drygt 50 procent.

Förra läsåret tog drygt 4 000 sjuksköterskeexamen. Det var en ökning sedan året innan med 11 procent. Antalet specialistsjuksköterskeexamina har också ökat till drygt 1 300 (5 procent). Antalet läkarexamina har däremot minskat med 8 procent mellan de båda läsåren. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida