”Allt kan inte lösas på en gång”

Marknaden gör att vi måste betala mer till nyanställda, säger personalchefen Ingrid Mårselius.

7 december 1998

Ingrid Mårselius är mycket kritisk till kallelsen till mötet i Nyköping, om att hon och hennes medarbetare var inbjudna att delta. Hon säger att hon blev uppringd några dagar före mötet av en företrädare på vårdenheten på sjukhuset. Företrädaren ville att Ingrid Mårselius och någon av personalassistenterna skulle komma och diskutera löneförhandlingar och lönepolicy med sjuksköterskorna på vårdenheten.

– Jag sa att vi inte skulle komma och hänvisade till att centrala överläggningar pågick i landstinget om årets revisionsförhandlingar, berättar Ingrid Mårselius som är mycket irriterad över att de stod som inbjudna på den skriftliga kallelse som kom senare och som då gällde alla sjuksköterskor på sjukvårdsområdet.

Ingrid Mårselius vill inte bemöta påståendena om att anställda skulle bli illa bemötta på personalavdelningen.

Däremot bekräftar hon att nyanställda fått högre lön än de som redan arbetat på en avdelning. Orsaken är att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor inom vissa områden och att sjukhuset då måste betala mer för att överhuvudtaget få personal. Det har dock inte varit helt nyutbildade utan sjuksköterskor med några års erfarenhet, säger hon.

– Jag kan dock förstå om redan anställda tycker att det är jobbigt att nyanställda får högre lön, nyanställda som de sedan ska handleda.

Ska ha löneutveckling
Det innebär inte, säger hon, att de som redan är anställda inte ska ha en skälig löneutveckling.

– Vårt önskemål är att vårdanställda ska ha en skälig lön, men det finns begränsat med pengar och allt kan inte lösas på en gång.

Ingrid Mårselius förnekar att det skulle finnas någon policy om att inte förhandla med enskilda anställda.

– Självklart förhandlar vi i samband med nyanställningar och ibland när någon får avsevärt förändrade arbetsuppgifter. Vi nekar inte anställda att diskutera lön i andra situationer, men detta leder naturligtvis oftast till att frågan hänvisas till de årliga revisionsförhandlingarna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida