Almedalen. ”Politikerna kan öka löneutrymmet för kvinnor i vården”

Almedalen. ”Politikerna kan öka löneutrymmet för kvinnor i vården”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro förpassade rosa nappar till historien och diskuterade lönediskriminering med Vänsterpartiets Josefin Brink. Foto: Irene Wanland

Onsdagen i Almedalen inleddes med ett samtal om de låga lönerna för kvinnor inom vård och omsorg. I dag är det Vänsterpartiets dag. Ett av svaren på vad partiet vill göra åt orättvisorna är att de har tagit med betald specialistutbildning för sjuksköterskor i sin alternativa budget.

Vad kan och ska politikerna göra åt de orättvisa lönerna? I dag var det Västerpartiets tur att träffa Vårdförbundet i Almedalen och dagens relik vid utgrävningsplatsen som förbundet ordnat var en rosa napp. För en rosa napp är just vad en nyfödd flicka får redan på bb. Den symboliserar en syn på könen som följer människor hela livet, sa Sineva Ribeiro. Och när det gäller kvinnor: en åsikt om att de är inkännande och lojala i första hand och beroende av en anständig lön i andra hand.

Sineva Ribeiro och Josefin Brink från Vänsterpartiet var överens om mycket. Till exempel om att sjuksköterskor som specialistutbildar sig ska få betalt under utbildningen. Sineva Ribeiro berättade att när hon gick sin specialistutbildning för nästan 20 år sedan var 70 procent av sjuksköterskorna specialistutbildade – nu är siffran 40 procent.

Med i budgeten – om (V) får bestämma

– Vi har budgeterat för betald specialistutbildning i vår alternativa budget. Det borde vara lika självklart att sjuksköterskor ska ha betalt under sin specialistutbildning som att läkare har det. Och att behöva gå ner i lön när man kommer från en sådan utbildning är helt barockt, sa Josefin Brink.

Annars var hennes svar på om politikerna borde ingripa mer i lönebildningen både ja och nej. Nej, därför att lönesättning är en sak mellan parterna och den svenska modellen ska värnas. Och ja, därför att politiker kan och bör ändra förutsättningarna så att pengar frigörs till att höja lönerna för kvinnor inom offentlig välfärd.

Politisk styrning behövs

– Vi politiker bör till exempel arbeta för att föräldrar delar på det betalda och det obetalda arbetet. Att kvinnor tar ut hela föräldraledigheten och arbetar deltid missgynnar deras karriärmöjligheter och deras löneutveckling, sa Josefin Brink.

Som vänsterpartist anser hon också att Medlingsinstitutets uppdrag ska ändras så att de tar ställning för jämställda löner och inte bara talar om att industrin är normen. Och att skattesänkningar ska upphöra och kanske till och med ändras till skattehöjningar för att öka utrymmet för bättre löner och fler kolleger inom vården.

Ny kvinnofälla

– Ytterligare en kvinnofälla vi ser är att eftersom äldrevårdens resurser är knappa känner sig många kvinnor tvingade att bli obetalda vårdare till sina gamla föräldrar. Vi vill inte att samhället ska utnyttja kvinnors skuldkänslor. Därför vill vi bygga ut den generella omsorgen, sa Josefin Brink.

Vill se fler konkreta initiativ

Sineva Ribeiro underströk att politiker kan vara mer konkreta än så och tog som exempel Västra Götalandsregionen som under tre år satsade 150 miljoner på att höja lönerna för kvinnor inom vård och omsorg.

– Det hjälpte något. Och det visar att politiker kan styra pengarna så att de orättvisa löneskillnaderna minskar, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida